• Admin

ArkivIT and Innovate Security in partnership

ArkivIT and Innovate Security starts a partnership for supporting customers within Information Security and Compliance. See more here:


https://www.linkedin.com/posts/tim-s%C3%B6nderskov_arkivit-och-innovate-security-startar-samarbete-activity-6663042716902973440-fsYw


In Swedish:

ArkivIT och Innovate Security startar samarbete för effektiv tjänsteleverans av informationssäkerhet!


ArkivIT är ett kunskapsföretag inom arkiv- och informationshantering, och erbjuder bland annat konsulttjänster inom informationssäkerhet och dataskyddsombud som tjänst.


Innovate Security utvecklar produkter och tjänster för att förenkla och effektivisera arbete med informationssäkerhet och regelefterlevnad.


Samarbetet ger bland annat möjlighet för ArkivIT att använda Innovates produkt ESM som en del av leveransen mot sina kunder. ESM är ett verktyg för att få en helhetsbild av en organisations informationssäkerhet och mäta efterlevnad. ArkivIT får också en egen version av ESM med möjlighet att styra delar av innehållet för att skapa nya erbjudanden till sina kunder.


”Vi har lagt mycket fokus på att utveckla paketerade konsulttjänster inom dataskydd och informationssäkerhet, och ESM passar perfekt för att stärka leveransen av dessa tjänster ytterligare. Jag är övertygad om att vi, Innovate och våra kunder kommer få stort värde av samarbetet” Daniel Setterwall, Vd ArkivIT


”ArkivIT är en perfekt partner för oss, vi kan lära oss mycket av deras expertis inom tjänsteleveranser och skapa ett starkt erbjudande tillsammans” Tim Sönderskov, Vd Innovate Security

Recent Posts

See All

Innovate Security is acquired by Omegapoint and will continue to deliver first class support for the organisations that want to work effective with Information Security, Business Continuity Planning a